Sagene Bryggeri tar klimaansvar og blir det første bryggeriet i Norge som kompenserer for alle sine klimagassutslipp

Utslipp av klimagasser er vår tid og framtidens største trussel mot menneskeheten. Man kan se fragmenter av de enorme konsekvenser dette fører til gjennom daglig å lese om nye naturkatastrofer og rekorder på vær i form av varme og nedbør.

Vi har, som en liten øl produsent med produksjon i egne lokaler i Oslo, samt på Arendals bryggeri, muligheter til å gjøre en rekke tiltak og handlinger for å være med på den globale og nødvendige dugnaden mot et lavutslippssamfunn.

Sagene bryggeri ønsker derfor å støtte opp under Parisavtalen og bidra aktivt for å redusere egne utslipp i tråd med IPCC sine målsetninger frem til 2050. Videre støtter vi oppunder FN`s bærekraftmål, og der bærekrafts mål Nr. 13 «stoppe klimaendringen» er det mest vesentlige for oss å fokusere på i denne sammenheng.

Målsetning

Når vi fordeler utslippet av vår samlede produksjon av øl på våre produksjonssteder i Oslo og Arendal, får vi et klimagassutslipp på 0,93 kgCO2e/liter øl.

For å realisere vår miljøpolitikk har Sagene Bryggeri satt et mål for å redusere våre klimagassutslipp per liter produsert øl med 30% fram til 2025. Dette skal oppnås gjennom en tiltaksplan med fokus på energieffektivitet, forbedring av interne rutiner, kartlegging av leverandører og utslipp av ulike innsatsfaktorer. Videre vil vi i tiden framover ha en mer bevist innkjøpspolicy der vi til enhver tid søker å finne de beste og mest klimavennlige alternativer som er formålstjenlig.

Sagene Bryggeri sin klimapåvirkning og livsløpsvurdering av utslipp knyttet til vår øl produksjon kan du lese mer om i vår rapport.

Trykk her for å lese Sagene Bryggeri 2022 LCA

 

Handlingsplaner

For å oppnå våre reduksjonsmål av klimagassutslipp må vi å sette inn tiltak på forskjellige områder. Sagene Bryggeri har allerede gjennomført flere tiltak for å redusere vår påvirkning på miljø- og klimagasser. Herunder:

 • Overgang til metallemballasje på ytterligere produkter 
 • Erstatning av aluminiums ølfat med engangsløsning, – som reduserer behovet for transport og bruk av vaskemidler.
 • Overgang fra tørr gjær til våt gjær, som gir et vesentlig lavere klimagassutslipp på denne innsatsfaktor.
 • Utsendelse av mask til bønder for bruk som dyrefor.
 • Varmeveksling i produksjonen. Mye av energiforbruket i øl produksjon er knyttet til oppvarming av vann, som gjennom en varmeveksler kan ivareta temperatur som kan benyttes igjen.
 • Kildesortering
 • Kartlegging av leverandører for råvarer og emballasje, for å finne optimale produkter med minst mulig klimapåvirkning.
 • Utfordre og stille krav til våre leverandører på klimaområdet.
 • Energieffektivisering på bryggeri og administrasjon.
 • Erstatning av vår fossile varebil bil med en elektrisk.
 • Reduksjon av CO2 forbruk i øl produksjonen
 • Forbedring av rutiner for avfallssortering.
 • Holdningsskapende arbeid rettet mot våre kolleger og ansatte.

Som en liten aktør er det begrenset hva vi kan påvirke, men vi har tro på at første skritt i riktig retning er en bevisstgjøring.

Vi jobber med våre leverandører for å finne miljøvennlige løsninger og vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til å se hva de kan gjøre på sin side for å redusere sitt klimaavtrykk.

Produktene våre tappes på hhv boks, flaske og fat.
Boksene er det panteordning på, mens flaskene våre er engangs flasker. Begge disse emballasje-variantene er det høy retur på i Norge, og både aluminium og glass er det stor gjenvinningsgrad på.

Fatene våre er produsert av 50% gjenvunnet plast, og vi tar inn tomme og brukte fat slik at de blir gjenvunnet på ny.

Vi kompenserer for alle våre utslipp gjennom kjøp av klimakvoter.
Sagene Bryggeri ønsker ikke å «stå i klimagjeld» til verden.  Vårt mål er til enhver tid og energi-effektivisere produksjon, samt benytte og finne de mest klimavennlige råvarer for å minimere vårt klimafotavtrykk.

Før man ved egne tiltak og handlinger blir en lavutslipps virksomhet, bruker vi de virkemidler vi kan for å bli «klimanøytrale». Vi ønsker å være åpne på de utslipp og den påvirkning vi har på miljø og klima samt det arbeidet vi gjør på området. VI kjøper kvoter fra klimareduserende prosjekter i utviklingsland som er godkjente av FN eller Gold Standard® for å kompensere det vi ikke selv kan redusere på kort sikt.

Klimaprosjekt:

Thor Heyerdahl Klimapark – Gjenoppretting av Mangroveskoger

Prosjektet Thor Heyerdahl Klimapark har som mål å gjenopprette og plante
mangrovetrær i Ayeyarwady-regionen i Myanmar der bare 16 prosent av den
opprinnelige mangroveskogen gjenstår (NASA, 2013).

Ødeleggelsen av mangroveskoger i tropiske kystområder er en økologisk katastrofe for menneskene som bor der, og det er et presserende behov for at økosystemene og mangroveskogene blir gjenopprettet og forvaltet på en bærekraftig måte. I 2019 dekket Thor Heyerdahl plantefeltet 2100 hektar og vil bli utvidet med ytterligere 75000 hektar innen 2023. Målet er å fullføre planting av 300 millioner trær innen 2023, noe som vil
biologisk fange og lagre over 150 millioner tonn CO2e.

PROSJEKTSTATUS
Per 2019 har den første fasen av parken blitt gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand med 5,1 millioner trær (nyplantet og reddet) og 3,6 millioner tonn CO2 er dokumentert for VCS-registrering så langt.

Prosjektets overlevelsesrate for planter er 86 prosent, noe som er langt over gjennomsnittet for andre prosjekter. Prosjektet har også skapt opptil 100 nye jobber for lokalbefolkningen innen akvakultur og styrket den lokale bærekraftige utviklingen med vekt på kvinners utvikling i MaGyi-samfunnet.

Suksessen har ført til forespørsler fra flere samfunn og regionale myndigheter om nye prosjekter. Med økt økonomisk støtte er det ingen grense for oppskalering av våre aktiviteter, og bidragene er derfor av stor betydning.

FORDELER
Gjenoppretting og nyplanting av ødelagte mangroveskoger har mange positive effekter på klima, miljø og lokale sosioøkonomiske forhold.

• Mangroveskoger beskytter kystområder, inkludert dyr, mennesker og eiendommer,
mot ekstreme værforhold som sykloner.
• Rotsystemet filtrerer også forurenset vann for å beskytte sjøgress og korallrev.
• Mangroveskoger øker sjømatproduksjonen med opptil 50 prosent og er et avgjørende habitat for å fremme biologisk mangfold for truede dyre- og plantearter.
• Planting av mangroveskoger skaper lokale jobber, både direkte gjennom avl og
planting, men også indirekte ved å styrke levekårene for lokale samfunn.
• Nyplanting av mangroveskoger binder CO2 fra atmosfæren gjennom fotosyntese og
bidrar dermed til å motvirke klimaendringer. Ett nytt mangrovetre kan binde omtrent 1t CO2 over en tjueårsperiode.
• Mangrover binder opp til 5 ganger mer CO2e enn andre trær i regnskogen.
• Av alle trær på planeten er mangroven det eneste som kan vokse i saltvann.

I alt bidrar dette prosjektet til 6 av FN’s 17 bærekraftsmål.

image008

Les mer om prosjektet her

LIKTE DU DENNE ARTIKKELEN?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest