Bygg:larm 2023 på bryggeriet

Bygg:larm 2023 ble en stor suksess i bryggeriet! Mange flinke musikere fra byggnæringen og mange hyggelige gjester. På youtube ligger det en fin film om hvordan kvelden spilte seg ut. God helg!

Sagene Bryggeri tar klimaansvar

Sagene Bryggeri tar klimaansvar og blir det første bryggeriet i Norge som kompenserer for alle sine klimagassutslipp Sagene Bryggeri har satt seg som mål å redusere sine klimagassutslipp med 30 % innen 2025 og vil investere i bærekraftige prosjekter for å klimakompensere. Sagene Bryggeri ønsker å være en bærekraftig virksomhet og vi har besluttet å … Read more